วันนี้ เรามีสถานีทั้งหมด

สถานี

จังหวัด

พันธมิตรที่สำคัญ

และพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้ใช้ EV ทุกคน

แผนที่สถานี EleX by EGAT

Let’s making Thailand to be

” EV Community “

Get the app