This image has an empty alt attribute; its file name is All_02_202104_pic1-1024x683.jpg

          เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี (EV : Electric Vehicle) ที่กำลังมาแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ทำให้คาดการณ์ว่าภายใน 4 ปี รถอีวีจะมีราคาเท่ากับรถยนต์ทั่วไป และอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการผลิตรถอีวีคิดเป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดหรือประมาณ 750,000 คัน

ดังนั้นในขณะที่โลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ไทยซึ่งมีจุดแข็งในด้านการขนส่งและห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงต้องช่วงชิงโอกาสทองสร้างความพร้อมสู่การเป็นฮับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และค่ายรถยนต์ต่าง ๆ

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประกาศตัวพร้อมสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความมั่นคง และเดินหน้าเปิดธุรกิจใหม่ “EGAT EV Business Solutions” ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ตู้อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) แอปพลิเคชัน (Mobile Application) และระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Network Operator Platform) เพื่อรองรับเทคโนโลยีและธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

          “บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” หัวเรือใหญ่ของ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอีวีเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางในอนาคตและร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดย กฟผ. จะเป็นผู้ช่วยและเป็นผู้เชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is All_02_202104_pic2-1024x1024.jpg

นำร่องสถานีอีวีแบบชาร์จเร็ว 120 kW

กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จอีวี “EleX by EGAT” ซึ่งชาร์จไฟฟ้าได้รวดเร็ว ปลอดภัย โดยภายในสถานีประกอบด้วยเครื่องชาร์จ 2 แบบ คือ แบบชาร์จเร็ว (DC Fast Charge) สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ถึง 120 กิโลวัตต์จึงใช้เวลาชาร์จประมาณ 15 – 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่และระบบไฟของรถ นอกจากนี้ยังมีระบบ Smart Load Management จึงสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้พร้อมกัน 2 คัน และแบบชาร์จปกติ (AC Normal Charge) เป็นอุปกรณ์ชาร์จของ Wallbox ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป สามารถรองรับรถยนต์ได้ทุกค่าย ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้ติดตั้งไปแล้ว 13 สถานี และตั้งเป้าขยายสถานีเพิ่มเป็น 48 สถานี ภายในสิ้นปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุมทุกเส้นทางหลักทั่วประเทศ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟ รองรับทุกการเดินทางสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ ส่วนอัตราค่าบริการ กฟผ. จะเปิดให้บริการชาร์จฟรีจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 64 จากนั้นจะคิดค่าบริการชาร์จประมาณ 6-8 บาทต่อหน่วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

This image has an empty alt attribute; its file name is All_02_202104_pic3-1024x1024.jpg

พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ใช้รถอีวีทุกค่าย

         แอปพลิเคชัน “EleXA” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ใช้รถอีวีทุกคนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ตั้งแต่การค้นหาและจองสถานีชาร์จอีวี การชาร์จ และการจ่ายเงิน โดย กฟผ. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้สามารถเชื่อมโยงทั้งผู้ใช้รถอีวี สถานที่กินเที่ยว ร้านค้า และผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้สถานีของ กฟผ. เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเครือข่ายทั้งหมดนี้และยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งเครือข่ายไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android

This image has an empty alt attribute; its file name is All_02_202104_pic4-1024x1024.jpg

อุปกรณ์ชาร์จไฟรถอีวีในราคาที่เอื้อมถึง

        เครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่สามารถชาร์จรถอีวีได้อย่างปลอดภัยในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการใช้รถอีวีในประเทศ โดย EGAT Wallbox เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารถอีวีอัจฉริยะขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานและสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน โดย กฟผ. เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศจึงมีราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด รวมถึงให้คำปรึกษา ติดตั้ง และบำรุงรักษาโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้รถอีวีทั้งสำหรับติดตั้งภายในที่อยู่อาศัยและพื้นที่ธุรกิจ ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ EGAT DC Quick Charger ขนาด 120 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้าฝีมือคนไทยที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is All_02_202104_pic5.jpg

EGAT Wallbox อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็ก

This image has an empty alt attribute; its file name is All_02_202104_pic6-683x1024.jpg

EGAT DC Quick Charger ตู้อัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วขนาด 120 กิโลวัตต์

This image has an empty alt attribute; its file name is All_02_202104_pic7-1024x1024.jpg

ระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จอีวี

          “BackEN” เป็นระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จอีวีตลอด 24 ชั่วโมง ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยเจ้าของสถานีชาร์จอีวี ทั้งการจัดการอัตราค่าไฟฟ้าและรายได้ ระบบบริหารจัดการพลังงาน การจัดการระยะไกล ระบบวิเคราะห์ทางเทคนิค โดย BackEN จะเชื่อมโยงระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทั้งระบบผลิตและส่งไฟฟ้า สถานีชาร์จ รถอีวี และผู้ใช้รถ ทำให้เจ้าของสถานีชาร์จอีวีสามารถบริหารจัดการในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนกันยายน 2564

          ในอนาคตอันใกล้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทย ตลอดจนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ช่วยให้ทุกลมหายใจของคนไทยได้มีอากาศที่ดี ไร้มลพิษอย่างยั่งยืน

Recommend

EleX by EGAT หนุนร้านค้าและผู้ประกอบการ SME สู้ภัยโควิด-19 เปิดพื้นที่ช่วยโปรโมทร้านให้ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
EleX by EGAT

EleX by EGAT หนุนร้านค้าและผู้ประกอบการ SME สู้ภัยโควิด-19 เปิดพื้นที่ช่วยโปรโมทร้านให้ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

EleX by EGAT พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทุกธุรกิจ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ผุดกิจกรรม “EleX ช่วย SME ฝากร้านกับเราฟรี 1 เดือน” เพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าและธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะเปิดพื้นที่โฆษณาให้ฟรีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านทางจอ LCD ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ
ทำไมประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอีก 5 ปีข้างหน้า ?
Business

ทำไมประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอีก 5 ปีข้างหน้า ?

แม้ว่าประเทศไทยจะมีฐานการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่มีแนวโน้มไปสู่สังคมแห่งยานยนต์ไฟฟ้า จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่ประเทศเราคงอยู่กับการศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงอาศัยเครื่องยนต์สันดาปภายใน คงไม่ใช่เรื่องที่เพียงพออีกต่อไปต่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
กฟผ. ปักธงรุกธุรกิจอีวี ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
All Product

กฟผ. ปักธงรุกธุรกิจอีวี ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประกาศตัวพร้อมสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความมั่นคง และเดินหน้าเปิดธุรกิจใหม่ “EGAT EV Business Solutions” ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ตู้อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) แอปพลิเคชัน (Mobile Application) และระบบบริหารจัดการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Network Operator Platform) เพื่อรองรับเทคโนโลยีและธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
พีทีจี – กฟผ. ผนึกกำลังรองรับอุตสาหกรรม EV ในไทย เปิดตัว EleX by EGAT สถานีชาร์จ EV ในปั๊ม PT โคราชแห่งแรก
EleX by EGAT

พีทีจี – กฟผ. ผนึกกำลังรองรับอุตสาหกรรม EV ในไทย เปิดตัว EleX by EGAT สถานีชาร์จ EV ในปั๊ม PT โคราชแห่งแรก

พีทีจี - กฟผ. 2 ผู้นำด้านพลังงานของประเทศ ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ รองรับการพัฒนาและขยายอุตสาหกรรม EV ของไทย สอดรับเทรนด์พลังงานโลก ร่วมสร้างคุณภาพอากาศที่ดี เปิดตัว 5 สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เป็นครั้งแรกในไทย โชว์ชาร์จไฟรถ EV คันแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาปากช่อง 3 จังหวัดนครราชสีมา
กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” จับมือค่ายรถยนต์ระดับโลก ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
All Product

กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” จับมือค่ายรถยนต์ระดับโลก ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กฟผ. ขึ้นแท่นผู้ให้บริการธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้า เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” 4 ผลิตภัณฑ์และบริการหลักด้าน EV สร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดดเด่นด้านความรวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจตลอดการเดินทาง พร้อมจับมือ 6 ค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลก
แนวโน้มของการเติบโตอุตสาหกรรม EV ในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า
Business

แนวโน้มของการเติบโตอุตสาหกรรม EV ในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า

คุณเคยคิดไหมว่า ในอี...
กฟผ. เล็งขยายผล Batt 20C แบตเตอรี่กำลังสูงสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
Charger Business

กฟผ. เล็งขยายผล Batt 20C แบตเตอรี่กำลังสูงสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

สวทช. จับมือ กฟผ. และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมศึกษาการนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเร่งศึกษาและจัดทำแผนธุรกิจ
กฟผ. นำเครื่องชาร์จรถอีวีในบ้านแบรนด์ Wallbox บุกตลาดไทย
Charger Business

กฟผ. นำเครื่องชาร์จรถอีวีในบ้านแบรนด์ Wallbox บุกตลาดไทย

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งจำนวนสถานีชาร์จ อุปกรณ์ชาร์จ ตลอดจนความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมุ่งเน้นการเฟ้นหานวัตกรรมอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย (Smart EV Charger) โดยร่วมกับ Wallbox Chargers SL.
กฟผ. เปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Quick Charger) รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า
Charger Business

กฟผ. เปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Quick Charger) รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เป็นประธานเปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Quick Charger) เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเครื่องแรกที่ กฟผ. ผลิตขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีต้นทุนถูกกว่าท้องตลาด และใช้เวลาชาร์จไฟฟ้าเพียง 30 นาที
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"2000","loop":"true","design":"design-1"}