วันนี้ เรามีสถานีทั้งหมด

[animatedcounter count=”104″ duration=”1400″]

สถานี

[animatedcounter count=”40″ duration=”1200″]

จังหวัด

[animatedcounter count=”27″ duration=”1500″]

พันธมิตรที่สำคัญ

และพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้ใช้ EV ทุกคน

แผนที่สถานี EleX by EGAT