Charger Business

“เราสนับสนุนการผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย”

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตตู้ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนความต้องการของจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย

เราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของตู้ชาร์จ EV จากบริษัท Wallbox (Wallbox Charger SL.) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตตู้ชาร์จไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือจากประเทศสเปน เรามีความมั่นใจอย่างมากว่า ความเชี่ยวชาญในเรื่องอุตสาหกรรมพลังงานของเราจะช่วยพัฒนาและผลิตตู้ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนสถานีชาร์จ EV ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

แนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความร่วมมือของพันธมิตร เราจึงสามารถสร้างมูลค่าของการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น ผ่านการส่งมอบคุณค่าให้พันธมิตรที่สนใจลงทุนร่วมกันหรือเจ้าของโครงการที่สนใจในหลาย ๆ ประเด็น ได้แก่

01

ความหลากหลายของตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
ที่เหมาะสมกับเงินทุนของคุณ

02

บริการติดตั้งตู้ชาร์จแบบครบวงจร

03

การบำรุงรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

04

การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์กับประเภทธุรกิจ

พันธมิตรที่เรากำลังตามหา

ทีม EV Charger ของเรา มองหาการลงทุนและเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่กำลังเติบโตหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกลยุทธ์ที่ต้องการขยายธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางการหารายได้ใหม่ หรือเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของธุรกิจเดิมผ่านการลงทุนตู้ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า การเข้าร่วมลงทุนกับเราจะช่วยให้เราสามารถผสานความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของธุรกิจซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เราสามารถสร้างจุดแตกต่างของธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งนี้ธุรกิจที่เรากำลังมองหา ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ของเรา

01 wallbox


เครื่องชาร์จอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความโดดเด่นในด้านการออกแบบ เพื่อให้สะดวกสบายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณ

02 DC Quick Charger

ตู้ชาร์จความเร็วสูงซึ่งถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ EV ของคุณให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมช่วยดูแลระบบจัดการตู้ชาร์จและการซ่อมบำรุงอย่างใกล้ชิด”

ตู้ชาร์จความเร็วสูงของ กฟผ. (EGAT DC Quick Charger) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่มาพัฒนาตู้ชาร์จอยู่เสมอ ๆ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาตู้ชาร์จแบรนด์ไทยของเราเพื่อให้ประเทศไทยสามารถมีธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่แข่งขันกับความต้องการของตลาดโลกได้ เราจึงยินดีที่จะร่วมมือกับผู้ที่สนใจ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมนี้ไปด้วยกัน โดยปัจจุบันตู้ชาร์จความเร็วสูงของเรา สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

Let’s making Thailand to be

” EV Community “

Get the app